Home » Tag Archives: Trường Đại Học Hankuk

Tag Archives: Trường Đại Học Hankuk

Trường đại học ngoại ngữ Hankuk Hàn Quốc Tuyển Sinh

Trường đại học ngoại ngữ Hankuk Hàn Quốc Tuyển Sinh

Trường đại học ngoại ngữ Hankuk Hàn Quốc Tuyển Sinh   Tên Tiếng Anh: Hankuk University of Foreign Studies Logo trường:  Khẩu hiệu: Truth, peace, creation Loại hình: Tư thục Hiệu trưởng: Prof. KIM, In-Chul Ph.D. Giáo viên: 613 người Sinh viên: 27,351 người Vị trí: Seoul, South Korea Website: http://www.hufs.ac.kr/       I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG HANKUK ... Read More »