Home » Trang

Tag Archives: RƯỜNG TRUNG CẤP BẮC NINH

Giới thiệu trường

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ – KỸ THUẬT BẮC NINH GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường Trung cấp nghề Kinh tế -Kỹ thuật Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định: 1162/QĐ-TLĐ ngày 27/08/2007 của đoàn chủ tịch Tổng Liên ... Read More »